ปัญหา เสียบ USB ภาษาเพี้ยนครับ ไม่เป็นภาษาไทย มีวิธีแก้ไขไหมครับ