printer สั่ง print 1 ชุด ออก 2 ชุดตลอด จะเป็นทุกเครื่องที่แชร์ printer เลยครับ ไม่ทราบว่าจะแก้ไข หรือไปเซตค่าตรงไหนได้บ้างครับ