จะประกอบคอมให้มันสเถียรต้องดูอะไรมั่งอะ

แบบไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วต้องดูอะไรบ้างว่าอุปกรณ์มันจะทะงานเข้ากันได้