ทั้งมือหนึ่งแล้วก็ ราคากลางมืิอสองด้วยครับ
ถ้าใช้มาปีนึงถึงสามปีราคามันจะประมานไหนหรือครับ ขอบคุณครับ