มีใครเป็นบ้างไหมครับ เป็นเฉพาะ win 7 เลยไม่ว่าจะ sound onboard หรือ sound แยก

เซ็งเป็ดเลย ต้องร้องกับชุดโฮม