วันนี้ไปประกอบคอมที่ร้าน jib มา พอกลับมาเปิดที่บ้านมีเสียงดัง อือ.....ตลอดเวลา
พอเอามือกดด้านข้างเคสก็เงียบ พอไม่กดก็ดัง เคสทีใช้ Cooler Master ELITE 310 ข้างใส
เป็นเพราะอะไรครับ.