ศูนย์ scanner วันอาทิตย์เปิดไหมที่พันธ์ทิพย์ประตูน้ำน่ะครับ
พอดีจะไปเครม GA P67A UD3P (ไปเครมได้ยังน่ะ ฮ่าๆ)

ขอบคุณครับ