อาการคือ
แรกเริ่มใช้ได้ปกติครับ มีอยู่ 3 โฟลเดอร์ ย้ายไฟล์ได้ปกติ
ใช้มาประมาณ 5-6 เดือน อยู่ดีๆ ลงเพิ่มไม่ได้ครับ เลยลองหาทางแก้ดู
1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วใส่ไฟล์ลงไป ลองเปิดไฟล์ในคอมใช้ได้ปกติ(ยังไม่ถอดสาย) พอถอดสายแล้ว
ลองเปิดดูไม่เจอไฟล์ เสียบใหม่ในคอมโฟลเดอร์ยังอยู่แต่ไฟล์หาย
2. ลองใส่ในโฟลเดอร์เดิมที่มีอยู่ 3 โฟลเดอร์(ไฟล์เก่าที่ลงไว้อยู่แล้วใช้ได้ปกติ) ลองเปิดไฟล์ในคอมใช้ได้ปกติเหมือนกัน แต่พอถอดสายมาลองเล่นดูมันจะข้ามไฟล์นั้นไปเลยกลับมาเสียบกับคอมอีกครั้ง ไฟล์ยังอยู่แต่เปิดไม่ได้ครับ ลองเปิดใน winamp เวลาขึ้นเป็น 0.00 แต่ขนาดไฟล์ปกติ
3. ลอง chk bad แล้วไม่มีครับ ลอง scan ดูแล้วได้ไฟล์ .chk มาลองเปลี่ยนนามสกุลเป็น .mp3 แล้วเป็นเหมือนกับข้อ 2 ครับ เปิดใน winamp เวลาขึ้นเป็น 0.00 แต่ขนาดไฟล์ปกติ
4. ถ้าหาก format แล้วยังจะสามารถใช้ตัวโปรแกรมเล่นเพลงได้ไหมครับ (ไม่มี firmware / เครื่องเล่นจีนซื้อที่ mbk)
ถ้าไม่ได้จริงๆ อาจจะไปซื้อใหม่ให้เหมือนกันแล้วมากลบเกลื่อนเอา -_-"