สงใสครับทำไมไม่ตันไปเลย ไหนๆ ก็มีรูกรองอาอาศอยู่แล้ว ทำไมต้องมี รูแล้วเหมือนมีอะไรมาปิดด้วย