คือผมมี patch ของ panduit แล้วผมจะเพิ่ม modular jack ของ AMP จะสามารถใส่ด้วยกันได้ไม๊ครับ ถ้าใส่ได้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มไม๊ครับ (ผมลองแล้ว มันหลวมเหมือนไม่มีตัวล๊อค)