อยากทราบว่ามีร้านไหนขายพัดลม 120 มิล ของ SilenX iXtrema มั่งครับ หรือผู้นำเข้าเป็นใครครับ (รุ่น Pro LED IXP-74-14)

ขอบคุณครับ