ตามนั้นเลยครับ อันปัจจุบัน (ราคา 150) ลาโลกไปฃะแล้วครับ เอาแบบราคาไม่แพงมากนะครับ

ขอบคุณครับ