เบื้องหลังเบื้องลึก ตามไฟล์คลิปแนบครับ
http://playtv.playpark.com/game/%e0%...%e0%b8%a0.html