http://goo.gl/k1zui
หรือมีบางอย่างที่ฉันคิดถึงที่นี่ เป็นจริง spilller PSP ปกติในราคาถูก? หรือมันจะเป็นทางที่ผมจะต้องซื้อเพิ่มเติมหรือไม่