1 drive dvd แบบดูดๆ มันมีขายไหมครับ ถ้ามีราคาประมาณเท่าไหร่

2 psu silvertone ดีไหมครับ เห็น 500W 1800 ถอดสายได้(ชอบตรงถอดสายได้นี่แหละ)