จะลงไดเวอร์ค่ะแต่ว่า มัน หาตัวฮาร์ดแวร์ ไม่เจออะค่ะ
กดปุ่มwirelees แล้วไฟก็ไม่ขึ้นค่ะ ช่วยทีนะค่ะพี่ๆ