คือทำเว็บแบบใช้ ms word น่ะ ทำำ index.htm แล้ว
ทำไมวินโดว์มันสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ index.file ใ้ห้โดยอัตโนมัติอ่ะ
แบบว่าชื่อโฟลเดอร์มันอัพขึ้นเน็ตไม่ได้อ่ะ มีวิธีไม่ให้มันสร้างไหม