อยากทราบว่ามีโปรแกรมอะไรไหมที่สามารถเล่นไฟล์ .bik ได้อ่ะครับ
รู้บอกผมหน่ยงับ