เนื่องจากขณะนี้ เราได้เปิดทำการเว็บบอร์ดใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว
แต่มีบางท่านต้องการค้นหาข้อมูลจากฐานช้อมูลในเว็บบอร์ดเดิม
เราจึงเปิดเว็บบอร์ดเดิมให้ใช้ในการค้นหาข้อมูลได้ชั่วคราวครับ
(แต่ไม่สามารถทำการโพสข้อความเพิ่มเติมได้อีกแล้วนะครับ)

http://www.overclockzone.com/oczweb/boardold/

และเมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่ง เราจะปิดในส่วนของเว็บบอร์ดเก่าไปครับ