"ผมจะเป็นคนดี ทำความดี เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน"

ผมขอให้พระองค์ท่าน "ทรงพระเจริญ" ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้เราชาวไทยตลอดไป