เข้าวันนี้เมื่อตอนบ่าย3มั้งครับ นั่งรอเคลมramอยู่ ราคาเห็นว่า12XXX XFX 13900