อันแรก 256MB PCIe ATI 2400Pro (TD) ASUSTEK Core 525MHz,256 MB DDR II Memory,64-bit,D-Sub, DVI, S-Video ,Window Vista Ready Support DirectX 10 and the latest 1,820 3Y

อันที่สอง 512MB PCIe(16x) 7300GT (TD) Simmtronices Core 400 MHz ,512MB DDR II Memory ,128-bit , D-Sub, DVI, S-Video Window Vista Ready Support DirectX 10 and the latest 1,820 3Y


ขอบคุณที่สละเวลาตอบ