ที่ผมได้ยินดัง ๆ ก็คง adware แต่ผมเคยใช้ ZoneAlarm ผมว่ามันก็ดีนะครับ แต่หน่วงเครื่องหน่อยนะครับผมว่า แล้วท่านเทพคิดว่าโปรแกรมอะไรดีที่สุดครับ ขอบคุณล่วงหน้าที่แนะนำนะครับ ขอบคุณครับ