ช่วยสอนวิธีตั้ง Asus 500Gp ต่อกับ ZyXEL ให้ทีครับเซตยากมากมาย
นั่งเซตมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วยังไม่ได้เลย