ถ้าจะซื้อvgaไว้เล่นเกม ควรซื้อตัวไหน HD3870 หรือ 8800Gt ครับ