20การด์(ซาวการ์ด) X-Fi จะช่วยลดพลังงานของcpuจริงหรือไม่และต่างจากซาวออนบอร์ดอย่างไรครับซอยค้อยแน(ช่วยผมหน่อย)