อันเก่าทำท่าไม่รุ่ง ช่วยรบกวนแนะนำโมเด็มจีด็อจคุณภาพดีราคาไม่เวอร์ใช้ทรหดหน่อยนะครับ