ร้านไหนที่เซีย หรือ พันทิพ ที่สามารถซ่อมแจ๊คหุฟัง Acer Aspire5584 แบบรอรับได้เลย แนะหน่อยคับ ไม่อยากทิ้งเครื่องกลัวโดนยำ