เป็น link ที่ผมได้มาจากทาง BenQ นะครับ

ftp://benq.myftp.org/
username : user
password : (ไม่ต้องใส่)

มี driver ทั้ง Vista / XP แล้วก็เยอะมากๆ ครับ