มีใครเคยใช้แล้วมีในครอบครองบ้างครับ
ถ้าเทียบกับ S32-LM19 รุ่นไหนดีกว่ากัน