เอาเฉพาะ HDD score น่ะครับ
กำลังคิดว่าจะลงทุนดีไหม