มีโปรแกรมที่ แปลงจาก SWF เป็น AVI หรือ MOV ไหม อ่ะครับ

ขอบคุณครับ