แนะนำ !! BackUpไดร์เวอร์โดยไม่ต้องติดตั้ง [Paratable]
http://www.skupload.freehostia.com/paradriver.html