โปรแกรมนำไฟล์ Html ขึ้นเว็บ CuteFTP Pro 8.0.3+Crack
โปรแกรมนำไฟล์ Html ขึ้นเว็บ CuteFTP Pro คือโปรแกรมที่ใช้คู่กับโปรแกรมสร้างเว็บอื่นๆ
ตัวนี้ใช้งานง่าย และรูปแบบสวยงาม แถมยังใช้ได้ฟรีอีก.....
http://www.skupload.freehostia.com/ftp8.html