เอาไฟลในแผ่นมาทำเป็น .nrg ทำยังไงครับ

ใช้โปรแกรมอะไรบอกด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ