เช็คราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ วันที่ 12 ธันวาคา 2550
http://www.skupload.freehostia.com/check_price.html