ขอ chack+key โปรแกรม sigmanumber 1.41 คับ
ขอบคุณมากๆคับ