อยากจะไฟล์ SWF อะคับ จะเอาข้อความออกมาใช้โปรแกรมไรวานบอกทีท่านผู้รู้คับ