คือผมต้องการ Redirect Port ครับ แต่บน Windows 2003 ผมทำไม่เป็น คือผมต้องการทำให้คล้ายกับ iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to port 8080 อย่างงี้อะครับ บน Windows ทำอย่างไรครับ คือผม ต้องการให้เครื่องลูก เข้า Squid ได้ครับ

ปล. ผมคงจะถาถูกหมวด นะครับ ขอบคุณครับ