พอดีใช้ net true modem billion bipac7000 มันไม่มี driver support vista 64 bit นะครับอยากใช้ 64 bit นะครับ อยากขอคำแนะนำว่ามี modem รุ่นไหน ยี่ห้อไหน ที่ใช้ได้กับ net true แล้ว support กับ vista 64 bit บ้างครับ