อยากได้ที่นั่ง 2bbit สัก1ที่ แลก อัพโหลด TM 2000MB
khamanart@hotmail.com