คือเรากำลังจะเปลี่ยนพัดลม cpu ซิ้งค์ใหม่ (scythe ninja)

เห็น silent cat ลมมันเยอะดีครับ + ชอบสีขาว

แต่ไม่รู้จะติดได้ไหมเำพราะดูในรูปมันมีจุดยึดเหล็กเกี่ยวรูน็อตด้านเดียว

ต่างจากพัดลมเดิมที่มีสองด้าน

ขอบคุณครับ...