พอใส่ Serial ที่ได้จาก Key gen ในแผ่นเสร็จมันจะขึ้นฟ้องว่า
The folder path'SimCity?Societies' contains an invalid character
ต้องแก้ไขยังไงครับ


ขอบคุณครับ