ผมใช้ Aspire 5920G VGA 8600M GT ไม่ทราบว่าจะแปลงเป็น Quadro ได้ไหมครับและมีวิธีการแปลงอย่างไรครับ