มันบอกว่าDissable admin แล้วก็รีสตาทเองแต่ถ้าใช้จอของonบอร์ดก็ปรกติ