ไฟล์เท็มเพลต .PPT กับ .POT มันใช้ต่างกันป่ะครับ

อย่างไหนตัวจริงกว่า