ถ้าเทียบอุณหภูมิกับตัว ds 3 นี่ ds4 เย็นกว่าแค่ไหนครับ ใช้ในห้องธรรมดาไม่มีแอร์