เมนบอร์ด ASRock 775i65G ใช้มาแล้ว 3 เดือน มีกล่อง
ASUS P5VD1-X ใช้มา 6 ปี มีกล่อง
VGA ASUS A9550 128 mb 128bit ใช้มา 3 เดือน
VGS ASUS A9550GE 256mb 128bit ใช้มา 6 เดือน อุปกรณ์ครบยกกล่อง
RAM 256 kingston 2 ตัว bus 400 ddr1 ใช้มา 1 ปี มีกล่อง

ของทั้งหมดมีประกัน


ทั้งหมดนี้จะได้ซักเท่าไหร่กันท่าน