ข้อมูลจากเว็บไซต์ Infected or Not ( http://www.infectedornot.com ) ระบุว่า ในสัปดาห์นี้คอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกันมีการติดมัลแวร์ร้อยละ 22.53

" ข้อมูลนี้ไม่ได้หมายความว่าซอฟต์แวร์ป้องกันที่ติดตั้งไม่ได้ผล หากแต่ประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอและควรได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยเครื่องมือป้องกันแบบออนไลน์ เช่น NanoScan หรือ TotalScan เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้มีฐานข้อมูลที่ใหญ่กว่า สามารถตรวจจับมัลแวร์ได้มากกว่า


สำหรับมัลแวร์ที่มีการแพร่ระบาดสูงสุดนั้น สปายแวร์ Virtumonde มาเป็นอันดับแรก ตามด้วย NaviPromo และ SaveNow โดยSaveNow เป็นแอดแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงโฆษณา

อันดับมัลแวร์

1. Spyware/Virtumonde

2. Adware/NaviPromo

3. Adware/SaveNow

4. Adware/VideoAddon

5. Adware/Comet

6. Adware/IST

7. Adware/Gator

8. Application/Webmediaplayer

9. Application/Altnet

10. Adware/OneStep