บน MB GIGABYTE GA-7N400-L มันจะมีที่ปรับตัวคูณจากบนบอดร์

จะมี 1 2 3 4 5 6 โดยจะมี off กับ on ในคู่มือเมนบอดร์ บอก Auto จะ off ทั้งหมด

ซึ่งตัวคูณจะใช้อยู่ที่ 11.5 ซึ่งผมจะลองปรับตัวคูณ อย่างจะให้ตัวคูณเป็น 13 ให้ 1 2 4 6 เป็น on

ผมก็ลองปรับ 1 2 4 6 เป็น on แต่ความเร็ว ตัวคูณก็ยังเท่าเดิม ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ